สุจิตพร ขนมชั้นอร่อย

โทรศัพท์ 02-412-4646
โทรสาร 02-412-4378
โทรศัพท์มือถือ 081-315-5123 , 085-512-7775

 
โปรโมชั่นและจัดรายการ
 
Snack Box ขนมจัดชุด
กระเช้าช่อม่วงรูปนก
กระเช้าช่อม่วงรูปนกราคา : บาท

 
กระเช้าช่อม่วงรูปนก
 
รายละเอียด

ขนมช่อม่วงใส้กุ้ง  และ  ไส้ไก่  ดัดแปลง เป็นรูปนกที่อยู่ในรัง อย่างสวยงาม

 
ขนมรายการอื่น
กระเช้าขนมไทยของหวาน
กระเช้าขนมไทยของหวาน

กระเช้าช่อม่วง
กระเช้าช่อม่วง
ช่อม่วงไส้ไก่ ?ไส้กุ้ง